Dłużnik uchyla się od zapłaty zobowiązania?

Złóż pozew do esąd24 on-line!

Wszystko czego potrzebujesz to 15 minut i urządzenie z dostępem do Internetu.

Krok 1

Wypełnij formularz pozwu on-line oraz wnieś opłatę sądową.

Krok 2

E-pozew zostanie zweryfikowany przez prawnika oraz złożony do e-sądu.

Krok 3

E-sąd rozpatrzy sprawę i wyda nakaz zapłaty.

Krok 4

Po uprawomocnieniu nakazu zapłaty, zasądzona należność zostanie wyegzekwowana przez komornika.

UWAGA! Mogą wystąpić przeszkody w otrzymaniu prawomocnego orzeczenia sądu. W takiej sytuacji skontaktujemy się z Tobą w celu ustalenia dalszej strategii działania.

"
Stwierdzenie przez sąd braku podstaw do wydania nakazu zapłaty.
"
Przeszkody w doręczeniu nakazu zapłaty pozwanemu.
"
Złożenie przez pozwanego sprzeciwu od nakazu zapłaty.

Czym jest sąd elektroniczny e-sad24 ?

Serwis e-sąd24 to windykacja długów i odzyskanie należności online z dowolnego miejsca na świecie.

Po wypełnieniu formularza oraz uiszczeniu opłaty, zweryfikujemy dane zawarte w formularzu i sporządzimy e-pozew. Kompletny pozew zostanie złożony do e-sądu (Sądu Rejonowego Lublin-Zachód) w elektronicznym postępowaniu upominawczym. Elektroniczne postępowanie upominawcze (EPU) umożliwia dochodzenie roszczeń o charakterze pieniężnym, przy nieskomplikowanym stanie faktycznym, które stały się wymagalne w okresie trzech lat przed dniem złożenia pozwu. Postępowanie prowadzone jest zdalnie przez profesjonalnego pełnomocnika, bez konieczności stawiania się na rozprawach czy wnoszenia dodatkowych pism procesowych.

Złożenie e-pozwu to odzyskanie należności i samodzielna windykacja online w sposób sprawny i skuteczny – bez rozpraw czy dodatkowych pism procesowych. Sąd internetowy E-sąd w przeciągu ok. 6 tygodni wyda nakaz zapłaty. Co więcej, elektroniczne postępowanie wiąże się z niższymi kosztami w porównaniu do postępowania prowadzonego w trybie zwykłym.

Opłaty w sprawach o prawa majątkowe w trybie zwykłym wynoszą w zależności od wartości przedmiotu sporu:

\

do 500 złotych – w kwocie 30 złotych;

\

ponad 500 złotych do 1500 złotych – w kwocie 100 złotych;

\

ponad 1500 złotych do 4000 złotych – w kwocie 200 złotych;

\

ponad 4000 złotych do 7500 złotych – w kwocie 400 złotych;

\

ponad 7500 złotych do 10 000 złotych – w kwocie 500 złotych;

\

ponad 10 000 złotych do 15 000 złotych – w kwocie 750 złotych;

\

ponad 15 000 złotych do 20 000 złotych – w kwocie 1000 złotych.

W sprawach o prawa majątkowe przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia ponad 20 000 złotych pobiera się od pisma opłatę stosunkową wynoszącą 5% tej wartości, nie więcej jednak niż 200 000 złotych.

W elektronicznym postępowaniu upominawczym pobiera się jedynie ¼ opłaty!

Zalety sądu online

}

Najszybszy i najprostszy sposób odzyskania należności

 • Złożenie formularza zajmuje 15 minut!
 • Brak konieczności stawiennictwa na rozprawach i składania dodatkowych pism procesowych
 • Postanowienia w sprawie otrzymywane drogą elektroniczną
 • Możliwość weryfikacji stanu sprawy po zalogowaniu do serwisu esad24.pl

Pomoc profesjonalnego pełnomocnika

 • Weryfikacja danych zawartych w formularzu i sporządzenie e-pozwu
 • Nadzór w toku postępowania
 • Prowadzenie sprawy również w razie wniesienia przez dłużnika sprzeciwu od nakazu zapłaty lub skierowania sprawy do rozpatrzenia w trybie zwykłym
 • Prowadzenie postępowania egzekucyjnego po uprawomocnieniu nakazu zapłaty
 • Koszty zastępstwa procesowego poniesie Twój dłużnik

Niska opłata

 • Opłata sądowa od pozwu wynosi jedynie 1/4 opłaty pobieranej od pisma w trybie zwykłym
 • Możliwość uiszczenia opłaty drogą elektroniczną, bez konieczności uiszczania opłaty w kasie Sądu
 • Bez dodatkowych kosztów związanych z wynagrodzeniem radcy prawnego – koszty te zostaną poniesione przez Twojego dłużnika i zasądzone obok należności głównej w nakazie zapłaty

Masz wierzytelność do odzyskania?

Samodzielnie złóż wniosek poprzez formularz.