Wypełnij wymagane pola oraz załącz dowody, celem złożenia e-pozwu.

Formularz esad24
  • 1. Dodaj powoda
  • 2. Dodaj pozwanego
  • 3. Dodaj dowody
  • 4. Wskaż wysokość zobowiązania
  • 5. Podsumowanie

Dodaj powoda


Rodzaj powoda
Powód jest obywatelem innego państwa
Powód nie posiada numerów identyfikacyjnych
Imię
Drugie imię
Nazwisko
Nazwa
Siedziba
Nazwa prowadzonej działalności gospodarczej
Rodzaj rejestru
Numer KRS
Typ rejestru
Numer w rejestrze
Kontaktowy adres email do powoda
Kontaktowy numer telefonu do powoda bez znaków specjalnych i odstępów.
Adres
Ulica
Nr domu / mieszkania
Kod pocztowy
Miejscowość
Kraj
Województwo
Numer PESEL
Numer REGON
Numer NIP